No vídeo de hoje, Elan Journo fala sobre a obra “For the New Intellectual” de Ayn Rand.